T100 Triathlon World Tour 2024 - Miami - Frauenrennen

India Lee
India Lee
© James Mitchell/PTO